Per què comprar els teus mobles a La Sénia, País del Moble?La Sénia és el país del moble, perquè té la superfície més gran d’exposició de mobles. La localitat compta amb més de 20.000 m2 de mostra de productes, distribuïts en 14 botigues diferents, per la qual cosa els clients troben que necessiten. A més, si hi ha un atribut que caracteritza a “La Sénia, país del moble” eixa és la qualitat dels mobles.

Perquè la industria del moble de La Sénia es basa en la tradició i en el bon fer de diverses generacions. Als anys 40 del segle passat van aparèixer uns petits establiments industrials de la fusta i el moble, que serien el germen de la gran industria del moble de la localitat. Posteriorment, la indústria va evolucionar i es va professionalitzar i especialitzar, fins a convertir-se en el “país del moble”.

Les botigues de La Sénia ofereixen mobiliari amb una relació qualitat preu immillorable, amb grans acabats i de primeres marques. Tant és així que els clients ens envien fotografies dels seus mobles, destacant que fa més de dos dècades que van comprar els mobles a la localitat i que continuen intactes.


Actualment, hi ha empreses que han sabut posicionar-se, reorientant-se cap a la instal·lació hotelera, cap al moble juvenil de qualitat i fins i tot mantenint-se en nínxol més tradicional de menjadors i dormitoris. Les botigues de La Sénia s’han adaptat als nous temps i han evolucionat per seguir oferint als clients uns mobles de qualitat, basats en la tradició de tot un poble,  i un tracte i atenció professionalitzada.

Per tot això, vindre a comprar els mobles a La Sénia és viure una experiència i és emportar-te uns mobles de qualitat, quasi per a tota la vida.


-------¿Por qué comprar tus muebles en “La Sénia, país del mueble”?

La Sénia es el país del mueble, porque tiene la mayor superficie de exposición de muebles. La localidad cuenta con más de 20.000 m2 de muestra de productos, distribuidos en 14 tiendas diferentes, por lo que los clientes encuentran que necesitan. Además, si hay un atributo que caracteriza a “La Sénia, país del mueble” esa es la calidad de los muebles.

Para que la industria del mueble de La Sénia se basa en la tradición y en el buen hacer de varias generaciones. En los años 40 del siglo pasado aparecieron unos pequeños establecimientos industriales de la madera y el mueble, que serían el germen de la gran industria del mueble de la localidad. Posteriormente, la industria evolucionó y se profesionalizó y especializó, hasta convertirse en el “país del mueble”.

Las tiendas de La Sénia ofrecen mobiliario con una relación calidad precio inmejorable, con grandes acabados y de primeras marcas. Tanto es así que los clientes nos envían fotografías de sus muebles, destacando que hace más de dos décadas que comprar los muebles en la localidad y que continúan intactas.

Actualmente, hay empresas que han sabido posicionarse, reorientando hacia la instalación hotelera, hacia el mueble juvenil de calidad e incluso manteniéndose en nicho más tradicional de comedores y dormitorios. Las tiendas de La Sénia han adaptado a los nuevos tiempos y han evolucionado para seguir ofreciendo a los clientes unos muebles de calidad, basados ​​en la tradición de todo un pueblo, y un trato y atención profesionalizada.

Por todo ello, venir a comprar los muebles en La Sénia es vivir una experiencia y es llevarte unos muebles de calidad, casi para toda la vida.

© 2019 La Sénia Pais del Moble. Todos los derechos reservados. Todo el contenido es original y propio.