La Sénia millora l'entrada per les carreteres de Santa Bàrbara i Sant Rafel

Des de fa unes setmanes, les entrades a la Sénia per les carreteres de Santa Bàrbara i San Rafel han millorat visualment. Gràcies al muntatge de diverses lones, La Sénia es mostra com el País del Moble, oferint al visitant informació de quin tipus de mobles trobarà a la localitat i a quina distància els pot trobar.

Aquesta és una de les primeres accions importants de promoció de la la Sénia País del Moble que està fent la Fecoms en aquest 2017, però en breu es presentaran moltes més, que pretenen una millora de la imatge de la localitat i una major promoció del País del Moble.

La Sénia és el País del Moble, amb 20 fàbriques, 10 botigues, més de 20.000 metres d’exposició del moble i centenars de treballadors directes en aquest sector. A més, la Sénia ha apostat i aposta per la qualitat de mobles, diferenciant-asói respecte a la competència, posant en valor la seva tradició i història artesanal i oferint la millor qualitat al millor preu.


----------

La Sénia mejora la entrada por las carreteras de Santa Bárbara i San Rafael

Desde hace unas semanas, las entradas a La Sénia por las carreteras de Santa Bárbara i San Rafael han mejorado visualmente. Gracias al montaje de diversas lonas, La Sénia se muestra como el País del Moble, ofreciendo al visitante información de qué tipo de muebles encontrará en la localidad y a qué distancia los puede encontrar.

Ésta es una de las primeras acciones importantes de promoción de la La Sénia País del Moble que está haciendo la Fecoms en este 2017, pero en breve se presentarán muchas más, que pretenden una mejora de la imagen de la localidad y una mayor promoción del País del Moble.

La Sénia es el País del Moble, con 20 fábricas, 10 tiendas, más de 20.000 metros de exposición del mueble y centenares de trabajadores directos en este sector. Además, La Sénia ha apostado y apuesta por la calidad de muebles, diferenciándose asói respecto a la competencia, poniendo en valor su tradición e historia artesanal y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio.

© 2019 La Sénia Pais del Moble. Todos los derechos reservados. Todo el contenido es original y propio.