El sector del moble de La Sénia, en FIMMA Maderalia


El passat divendres, 9 de febrer, l’alcalde de la Sénia, Joan Moisés, acompanyat per representants del CEMS (Col·lectiu d’Empresaris del Moble de la Sénia) i per la tècnica municipal AODL, es van desplaçar, en aquesta ocasió, a FIMMA MADERALIA (València), on s’hi exposen els materials i tecnologia per al sector de la fusta i moble, per tal de visitar els expositors seniencs que hi van participar. Les empreses Controlpack (del sector de l’embalatge) i Fergarcia (ferratges per a mobles) van aprofitar aquestes jornades firals per a presentar les novetats més importants del 2018. D’altra banda, Cabisénia, fabricant de cabines de pintura, també hi va estar present, per tal de fer difusió dels seus serveis professionals. En general, els resultats de la fira han estat molt positius i les sensacions per aquest 2018 recent estrenat, indiquen que serà un any molt productiu.

--------


El pasado viernes, 9 de febrero, el alcalde de la Sénia, Joan Moisés, acompañado por representantes del CEMS (Colectivo de Empresarios del Mueble de la Sénia) y por la técnica municipal AEDL, se desplazaron, en esta ocasión, a FIMMA MADERALIA (Valencia), donde se exponen los materiales y tecnología para el sector de la madera y mueble, para visitar los expositores de La Sénia que participaron. Las empresas Controlpack (del sector del embalaje) y Fergarcia (herrajes para muebles) aprovecharon estas jornadas feriales para presentar las novedades más importantes del 2018. Por otra parte, Cabisénia, fabricante de cabinas de pintura, también estar presente, para hacer difusión de sus servicios profesionales. En general, los resultados de la feria han sido muy positivos y las sensaciones para este 2018 recién estrenado, indican que será un año muy productivo.

© 2019 La Sénia Pais del Moble. Todos los derechos reservados. Todo el contenido es original y propio.