El moble de La Sénia, present i futur

Actualizado: 10 de jun de 2019Ací pots veure el reportatge de Canal 21 Ebre, on es mostra la situació actual de La Sénia. Apartat històric amb Victòria Almuni, situració del sector, amb la fàbrica Emede Mobles i perspectives de futur, amb Cenfim i InterihotelEl sector del moble de La Sénia continúa protagonitzant molts de reportatges de diferents programes. El 15 de març de 2017 es va emetre un complet reportatge a Canal 21 Ebre, on s’explica la història del moble de la nostra localitat. De la mà de la historiadora Victòria Almuni, veiem quins van ser els inicis a principis del segle XX, quan van aparèixer una sèrie de petits establiments industrials, hereus dels oficis artesans anteriors. Conforme va avançar el segle, la indústria va evolucionar i professionalitzar. Amb Emede Mobles, veiem els mobles de qualitat que es fabriquen ací i com s’ha innovat i adaptat als nous temps. La Sénia és sinònim de qualitat i d’això, Emede és també un bon exemple. Per últim, fem una ullada al Cenfim i Interihotel, projectes de present i de futur, molt importants per al nostre sector i que han portat innovació i noves oportunitats de mercat per al sector.

Ací podeu veure el reportatge sencer.

---------


El mueble de La Sénia, presente y futuro

Aquí puedes ver el reportaje de Canal 21 Ebre, donde se muestra la situación actual de La Sénia. Apartado histórico con Victoria Almuni, situación del sector, con la fábrica Emede Muebles y perspectivas de futuro, con CENFIM e InteriHOTEL El sector del mueble de La Sénia continúa protagonizando muchos de reportajes de diferentes programas. El 15 de marzo de 2017 se emitió un completo reportaje en Canal 21 Ebre, donde se explica la historia del mueble de nuestra localidad. De la mano de la historiadora Victoria Almuni, vemos cuáles fueron los inicios a principios del siglo XX, cuando aparecieron una serie de pequeños establecimientos industriales, herederos de los oficios artesanos anteriores. Conforme avanzó el siglo, la industria evolucionó y profesionalizar. Con Emede Muebles, vemos los muebles de calidad que se fabrican aquí y como se ha innovado y adaptado a los nuevos tiempos. La Sénia es sinónimo de calidad y de eso, Emede es también un buen ejemplo. Por último, echamos un vistazo al CENFIM e InteriHOTEL, proyectos de presente y de futuro, muy importantes para nuestro sector y que han llevado innovación y nuevas oportunidades de mercado para el sector.

Aquí puede ver el reportaje entero.

© 2019 La Sénia Pais del Moble. Todos los derechos reservados. Todo el contenido es original y propio.